Våra tjänster
 • Förbättra din återhämtning med IR-bastu. (endast för medlemmar)

  30 min.

 • Individuell genomgång av hela kroppen

  1 tim.

  1 000 svenska kronor
 • Individuell träning utefter dina förutsättningar med en av våra välutb...

  1 tim.

  1 000 svenska kronor
 • Olika typer av beh. bl.a. Stötvåg, laser, massage, akupunktur

  30 min.

  650kr, Medlem 450kr