top of page

IR-Bastu

Förbättra din återhämtning med IR-bastu. (endast för medlemmar)

  • 30 minuter
  • Boovägen

Beskrivning av tjänsten

IR-Bastu, lite skillnad mot vanlig – läs igenom detta innan du bastar ATT TÄNKA PÅ: Drick rikligt med vatten före och efter din behandling! Ta med dig en handduk att sitta på inne i bastun. Har du hjärt-kärlproblem, högt blodtryck eller om du medicinerar bör du starta på en lägre temperatur och sitta lite kortare tid de första gångerna. Självklart skall inte infraröd bastu användas för att bota eller behandla ett sjukdomstillstånd. Om du är diagnostiserad med en viss sjukdom eller använder receptbelagda läkemedel kontakta din läkare för att kontrollera att dina läkemedel el din sjukdom inte påverkas negativt av ökad kroppstemperatur, blodcirkulation eller ökad svettning. Risker med infraröd bastu En akut ledskada bör inte värmebehandlas med infraröd under de första 48 timmarna eller till dess att värmestegringen och svullnaden i leden har avtagit. En kroniskt svullen och varm led reagerar endast mycket svagt eller inte alls på värmebehandling. Vid akut pågående infektion i tand, led eller hud skall inte värmebehandling utföras. Vid graviditet bör inte infrabastu användas som följd av att det kan innebära obehag vi ökad kroppstemperatur och blodcirkulation. Vid implantat såsom höftled, knäled, plattor, skruvar, cerclage och märgspikar blir de ej uppvärmda av de långvågiga infraröda strålarna och påverkas inte av infrabastu. Om du är osäker bör du konsultera med din läkare. Upplevs smärta nära ett implantat i samband med infraröd bastu skall användandet naturligtvis avbrytas. Implantat av Silicon såsom näsa eller öron ersättningar samt bröst absorberar de infraröda strålarna. Silicon smälter dock först vid 200 grader C (en infrabastu värmer mellan 40-60 grader C) Infrabastu innebär ingen skada eller något ogynnsamt för dessa implantat konsultera dock med din läkare eller representant för tillverkaren av implantatet om osäkerhet finns. Användande av infraröd bastu skall enbart normalt medföra en behaglig känsla skulle du uppleva smärta eller att något tillstånd förvärras av användandet av infrabastu skall du avbryta. IR-bastu är vid denna tidpunkt inte lämplig för dig. Allt bastande sker på egen risk, basta gärna tillsammans med någon första tillfället och gärna lite kortare tid än längre.


Kontaktuppgifter

  • Boovägen 79, Saltsjö-boo, Sverige

    + 0705166466

    info@atcnacka.se


bottom of page